صفحه اصلی اطلاعیه ها صدور کارت شناسایی معتبر الکترونیکی طلاب

.:: صدور کارت شناسایی معتبر الکترونیکی طلاب ::.

تاريخ خبر : 1391/11/29
جهت صدور کارت شناسايي معتبر الکترونيکي طلاب محترم مقتضي است در اسرع وقت با زمانبندي دقيق نسبت به تکميل اطلاعات شخصي طلاب اقدامات لازم را معمول فرماييد .
مدیران محترم مدارس علمیه استان تهران؛
با احترام به استحضار مي رساند جهت صدور کارت شناسايي معتبر الکترونيکي طلاب محترم که مورد تاييد مراکز انتظامي مي باشد مقتضي است در اسرع وقت با زمانبندي دقيق نسبت به تکميل ويا تصحيح اطلاعات شخصي طلاب در سامانه نجاح ونجما (که ثبت نشده و يا به صورت اشتباه ثبت گرديده است)اقدامات لازم رابا عنايت به تذکرات ذيل معمول فرماييد .

تذکرات :
1.همه طلاب استان بايد در سامانه داراي عکس پرسنلي جديد ، تمام رخ و رنگي با زمينه سفيد باشند .مسئولين محترم سامانه نجاح در مدارس بايد عکس اسکن شده طلاب را در اين سامانه بارگذاري نمايند .
2.با توجه به اينکه بعضا اطلاعات طلاب محترم در سامانه آموزش اشتباه يا ناقص ثبت گرديده ، لذا مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تکميل و تصحيح اطلاعات خصوصا کد ملي طلاب اهتمام ورزيد .
3.چنانچه اطلاعات تاييد شده در سامانه از طرف مدارس ، صحيح نباشد هزينه تحميلي صدور کارت به عهده تاييد کننده اطلاعات خواهد بود .
4.تا زمانيکه اطلاعات تمامي طلاب اعم از اطلاعات شناسنامه ،عکس و ... در سامانه نجاح و نجما هر مدرسه توسط مديريت مدارس تکميل و تاييد نگردد امکان تاييد آن توسط معاونت امور طلاب تهران امکان پذير نبوده و جهت صدور کارت اقدام نخواهد شد .
5. مدارس در اسرع وقت نسبت به تکميل اطلاعات و ارسال نامه کتبي مبني بر اتمام ثبت وتاييد اطلاعات به اين معاونت اقدام نمايند .
6.لازم است پس از تکميل اطلاعات شخصي طلبه در سامانه نجاح به طور صحيح ،وارد سامانه نجما شده و گزينه تاييد اطلاعات طلاب جهت صدور کارت شناسايي هوشمند را انتخاب نماييد.سپس در قسمت شماره پرونده ،شماره پرونده طلبه را وارد نموده و صحت اطلاعات وارده را تاييد نماييد.با انتخاب گزينه تغيير عکس،عکس طلبه را ( با توجه به بند1 تذکرات فوق ) بارگذاري نموده وگزينه تاييد وذخيره اطلاعات را انتخاب نماييد .بديهي است با انتخاب اين گزينه تغيير اطلاعات ممکن نخواهد بود لذا در اين امر نهايت دقت را مبذول داريد .
7.اين معاونت با ارسال پيامک به تمامي طلاب محترم استان تهران (مبني بر همکاري با مدارس جهت تکميل و تصحيح اطلاعات) اهميت اين امر را متذکر خواهد شد .
مزید توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
معاونت امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان تهران

نقشه سایت :: sitemap