.:: نگارخانه ::.

دوره گواهینامه موتورسیکلت بهمن 95
دوره مدیریت مدیران شهریور 95
آزمون گواهینامه موتورسیکلت
برگزاری مشاوره حقوقی عمومی
اولین جلسه آموزشی – بهداشتی در استان تهران
اولین دوره مدیریت مراکز فرهنگی – اسلامی در استان تهران
سومین جلسه مصاحبه دانش آموختگان استان تهران
تست سلامت طلاب جدید الورود 1394
دومین جلسه مصاحبه دانش آموختگان استان تهران
مراسم جانمایی مدفن شهید غواص
اولین جلسه مصاحبه دانش آموختگان استان تهران

نقشه سایت :: sitemap